• Barncancerfonden erbjuder samtalsstöd via Skype

    12 Mars 2019
  • Alla familjer med barn som drabbats av hjärntumör, och där behandlingen avslutats, eller där barnet drabbats av återfall är välkomna att kontakta Barncancerfonden för samtalsstöd via det internetbaserade videoverktyget Skype.

    – Sverige saknar ett nationellt system gällande stöd till familjer med barn som avslutat sin behandling för hjärntumör eller lever som kroniskt sjuka och insatserna varierar kraftigt runt om i landet. Detta trots att behovet av psykosocialt stöd visat sig vara stort bland dessa familjer. Min förhoppning är därför att denna insats ska möta detta behov och ge fler drabbade det stöd de behöver, berättar Lena Falck, socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeinriktning och den som svarar i på samtalen

    Bokning av tid för samtal sker via e-post till lena.falck@barncancerfonden.se eller via telefon 070-483 61 95.

    Läs mer på barncancerfonden.se