• finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer

  • Ung Cancer består av tusentals medlemmar mellan 16 och 30 år och är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden.

    Organisationen finns till för sina medlemmar genom att ge psykosocialt stöd och fylla det gap som...

  • Läs mer
  • Fotografen Jörgen Johansson skildrar sin tid på Skandionkliniken

  • Med egna bilder skildrar fotografen Jörgen Johansson tiden då han behandlas för sin hjärntumör och vistelsen hos oss på Skandionkliniken. Resultatet är ett starkt reportage som publicerats i Skånska Dagbladet.

  • Läs mer
  • Ny studie om protonstrålningens effekter

  • I början av 2019 startar en ny klinisk studie om protonstrålning, finansierad av Cancerfonden. Onkolog Daniel Molin och hans forskargrupp ska studera vilken nytta patienter med Hodgkins lymfom har av protonstrålning. Målet med studien är a...

  • Läs mer