Nyheter

  • Debattartikel från Skandionklinikens Kjell Bergfeldt m.fl. om vikten av att framtidssäkra svensk strålbehandling

  • Tidningen Dagens Medicin har i dag publicerat en debattartikel som Kjell Bergfeldt, tillsammans med flera representanter från Strålsverige, står bakom. Artikeln välkomnar att regeringen nu satsar extra på strålbehandling men poängterar att mer beh...

  • Läs mer
  • Forskningsstudien Pro Hodgkin har fått förnyat forskningsanslag från Cancerfonden

  • Forskningsstudien Pro Hodgkin har fått förnyat forskningsanslag från Cancerfonden. Denna gång 1,6 miljoner kronor. Studien, som pågått i tre år, undersöker vilken nytta patienter med Hodgkins lymfom har av protonstrålning jämfört med tradi...

  • Läs mer
  • Två syrror som bytt bana – nu väntar protonstrålning på Skandionkliniken

  • Ines och Jonatan har just avslutat en betald uppdragsutbildning inom strålbehandling. Nu ska de börja arbeta med protonstrålning på Skandionkliniken. Utbildningen är en satsning som Skandionkliniken gör för att nå en eftertraktad yrkesgrup...

  • Läs mer