• Gratis kurs för onkologer, fysiker och sjuksköterskor som arbetar kliniskt med strålbehandling.

  • Läs mer
  • Barncancerfonden erbjuder föräldrar gratis träning på Campus 1477, nära Skandionkliniken och Akademiska sjukhuset.

  • Läs mer
  • Ulrica Langegård doktorerar den 14 februari – om patienter som får protonbehandling vid Skandionkliniken

  • Ny avhandling om upplevelsen av symptom vid protonstrålning

    Hur mår patienter med hjärntumör som behandlas med protonstrålning vid Skandionkliniken? Det är den övergripande frågan i Ulrica Langegårds doktorsavhand...

  • Läs mer