Nyheter

  • Skandionkliniken testar modell för forskningsfinansiering

  • För att underlätta uppstarten av kliniska studier testar Skandionkliniken en ny form av ekonomiskt stöd. Med ett initialt ekonomiskt stöd vill man underlätta för studier att komma igång fortare. Det hela drivs än så länge som ett pilotproj...

  • Läs mer
  • SWANCA – ny studie om biverkningar vid behandling av analcancer

  • Ger protonstrålning färre biverkningar vid behandling av analcancer? Den frågan ville Vårdprogramgruppen för analcancer få besvarad. Professor Björn Zackrisson, Umeå universitet, fick därför i uppdrag att bilda en arbetsgrupp med syftet at...

  • Läs mer