• Luciastämning på Skandionkliniken. I år fick vi besök av Värmlands nationskör.

  • Read more
  • Vi söker en onkologisjuksköterska med strålinriktning

  • Read more
  • Ahlbergs och Molins protonforskning finansieras av Cancerfonden

  • När Cancerfonden delade ut forskningsstöd nu i november 2019 beviljades finansiering av två projekt med koppling till protonstrålbehandling:

    ▪ Protoner eller fotoner? Patientrapporterade resultat och kostnadseffekti...

  • Read more