• Marie Morell, ny ordförande i förbundet som driver Skandionkliniken

 • Nytt styre för Skandionkliniken

  Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, som driver Skandionkliniken i Uppsala, har fått en ny sammansättning i sin direktion. Direktionen, som är vald på fyra år, består av förtroendev...

 • Read more
 • Tillsammansverktyget –
  ett stöd när allt har ställts på ända.

 • Tillsammansverktyget är en metod för att bringa ordning i tillvaron när allt ställts på ända. Ett projektverktyg som hjälper till att identifiera nätverk samt värdera och utveckla nya och gamla relationer. Metoden undersöks nu i ett patientdrivet ...

 • Read more
 • Gustav stöttar barn vars syskon får behandling vid Skandionkliniken

 • Syskonstödjare När ett barn blir sjukt drabbas hela familjen, inte minst barnets syskon. I tumulten som uppstår kan det vara svårt att vara barnet som står bredvid. Då kan en syskonstödjare vara till hjälp – en person som fi...

 • Read more