• Nordic Collaborative Workshop for Particle Therapy 2019. Möte i Uppsala.

  • 14-15 november samlades cirka 60 nordiska specialister inom protonbehandling och andra partikelbehandlingar för att arbeta tillsammans. Mötet hölls i Uppsala och  Skandionkliniken var värld.

    Syftet med mötet var bland annat att öka samarbet...

  • Read more
  • Barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset i Uppsala firar 40 år

  • Read more
  • Vi är nominerade till Vårdbygnadspriset som premierar väl utförda vårdmiljöer!

  • Read more