Nyheter

  • Fotografen Jörgen Johansson skildrar sin tid på Skandionkliniken

  • Med egna bilder skildrar fotografen Jörgen Johansson tiden då han behandlas för sin hjärntumör och vistelsen hos oss på Skandionkliniken. Resultatet är ett starkt reportage som publicerats i Skånska Dagbladet.

  • Läs mer
  • Ny studie om protonstrålningens effekter

  • I början av 2019 startar en ny klinisk studie om protonstrålning, finansierad av Cancerfonden. Onkolog Daniel Molin och hans forskargrupp ska studera vilken nytta patienter med Hodgkins lymfom har av protonstrålning. Målet med studien är a...

  • Läs mer
  • Protonstrålning av cancersjuka barn – fokus för nordiskt symposium

  • Sedan Skandionkliniken i Uppsala startade 2015 har 89 barn behandlats med protonstrålning, framförallt barn med hjärntumör. I fjol fick nästan hälften av alla barn med cancer i Sverige sådan strålbehandling. Under ett nordiskt symposium i ...

  • Läs mer