• Ahlbergs och Molins protonforskning finansieras av Cancerfonden

  • När Cancerfonden delade ut forskningsstöd nu i november 2019 beviljades finansiering av två projekt med koppling till protonstrålbehandling:

    ▪ Protoner eller fotoner? Patientrapporterade resultat och kostnadseffekti...

  • Läs mer
  • Nordic Collaborative Workshop for Particle Therapy 2019. Möte i Uppsala.

  • 14-15 november samlades cirka 60 nordiska specialister inom protonbehandling och andra partikelbehandlingar för att arbeta tillsammans. Mötet hölls i Uppsala och  Skandionkliniken var värld.

    Syftet med mötet var bland annat att öka samarbet...

  • Läs mer