• Ny studie om protonstrålningens effekter

  • I början av 2019 startar en ny klinisk studie om protonstrålning, finansierad av Cancerfonden. Onkolog Daniel Molin och hans forskargrupp ska studera vilken nytta patienter med Hodgkins lymfom har av protonstrålning. Målet med studien är a...

  • Read more
  • Protonstrålning av cancersjuka barn – fokus för nordiskt symposium

  • Sedan Skandionkliniken i Uppsala startade 2015 har 89 barn behandlats med protonstrålning, framförallt barn med hjärntumör. I fjol fick nästan hälften av alla barn med cancer i Sverige sådan strålbehandling. Under ett nordiskt symposium i ...

  • Read more
  • Skandionkliniken fyller tre år!

  • Fredag den 31 augusti 2018 är det tre år sedan Skandionkliniken behandlade sin första patient. Sedan dess har drygt 600 personer fått protonstrålning vid kliniken och kurvorna pekar uppåt. Jämfört med 2017 har antalet patienter i år ökat m...

  • Read more