• Symposium om att behandla barn med protonstrålning

    16 Juni 2018
  • Den 10-11 september samlas nordiska experter i Uppsala för att utbyta erfarenheter kring protonstrålbehandling  av barn. Deltagarna får bland annat ta del av Skandionklinikens erfarenheter efter att under tre års tid behandlat barn med protostrålning.

    http://www.protonchild-uppsala.se/