• finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer

    29 Oktober 2018
  • Ung Cancer består av tusentals medlemmar mellan 16 och 30 år och är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden.

    Organisationen finns till för sina medlemmar genom att ge psykosocialt stöd och fylla det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. Ung cancer skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen.

    Läs mer om verksamheten på ungcancer.se