Forskningsprojekt om behandling med protonstrålning

  • Klinisk forskning är en förutsättning för att nya behandlingar och läkemedel ska kunna utvecklas och introduceras i vården. För att öka möjligheterna att bota och behandla personer som drabbats av sjukdom behöver vi hela tiden lära oss mer och få nya kunskaper.

    Forskning kring behandling med protonstrålning handlar i dag till stor del om att undersöka vilka patienter som har nytta av att få strålbehandling med protoner istället för fotoner, som är den traditionella strålningsmetoden. Det handlar till exempel om att undersöka vilka effekter och biverkningar de olika strålningsformerna ger och jämföra resultaten med varandra.

    Ett viktigt forskningsområde är också att undersöka hur patienterna mår under och efter behandlingen. Dessa resultat är betydelsefulla i vårt arbete för att öka livskvalitén hos personer som behandlas vid Skandionkliniken.