Information om e-faktura

 • Vi ser helst att fakturering till Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling sker i elektroniskt format, det vill säga e-faktura. Observera att en PDF-faktura räknas inte som e-faktura.

  Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket och tar i första hand emot fakturor den vägen. Vår elektroniska adress i PEPPOL är 0007:222000-2097. Om inte möjlighet finns att skicka via PEPPOL kan vi ta emot format Svefaktura genom OpusCapita.
  För att skicka Svefaktura behöver ni säkerställa att Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, KAS, finns uppsatt i mottagaregistret hos er VAN operatör/fakturaväxel (er systemleverantör).

  Vår GLN-kod för att ta emot Svefaktura är 7300009065950. Ingen uppsättning behövs från KAS:s sida för att kunna ta emot e-faktura på detta sätt. För er som har ett affärssystem som inte klarar av att skicka e-faktura så har ni möjlighet att skicka faktura via valfri fakturaportal som finns på marknaden.

  Fakturor som innehåller personuppgifter ska inte skickas som e-faktura utan måste fortsättningsvis skickas per brev.

  Frågor om detta besvaras av redovisningsekonom Anna Eriksson, anna.eriksson@skandion.se.

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

 • Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny standard (PEPPOL BIS BILLING). Observera att PDF inte är ett godkänt format.Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare