Information om e-faktura

  • Från den 1 april 2019 ska samtliga fakturor som skickas till Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, KAS, vara e-faktuor. Pdf-filer är inte ett godkänt format. Bakgrunden till detta är Riksdagens beslut från juni 2018 (SFS 2018:1277), som innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LFU, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

    KAS tar emot leverantörsfakturor i SFTI:s Svefakturaformat via Opus Capitas fakturaväxel som har egen accesspunkt till Peppol. Fakturor som innehåller personuppgifter ska inte skickas som e-faktura utan måste fortsättningsvis skickas per brev.

    Frågor om detta besvaras av redovisningsekonom Anna Eriksson, anna.eriksson@skandion.se.