• Skandionkliniken fyller tre år!

  31 Augusti 2018
 • Fredag den 31 augusti 2018 är det tre år sedan Skandionkliniken behandlade sin första patient. Sedan dess har drygt 600 personer fått protonstrålning vid kliniken och kurvorna pekar uppåt. Jämfört med 2017 har antalet patienter i år ökat med 20 procent.

  Sedan 2015 har Skandionkliniken, som enda klinik i Norden, erbjudit protonstrålning mot cancer och andra tumörsjukdomar. Bakom verksamheten står de sju landsting och regioner som har universitetssjukhus.

  Fördelen med protonstrålning är att strålen går att styra mer precist än vid traditionell strålning. Vid protonstrålning kan strålningen därför nästan helt koncentreras till själva tumören, vilket minskar risken att intilliggande organ skadas.

  – Eftersom protonstrålning kan innebära mindre risk för biverkningar är det en behandlingsform som fler borde få tillgång till. Vårt mål är att under 2019 kunna ta emot 320 patienter, säger Peter Daneryd, förbundsdirektör vid Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

  Olika metoder vid protonstrålning
  Under våren 2018 utförde Skandionkliniken sin första strålbehandling med gatingteknik, vilket innebär att man behandlar medan patienten håller andan. När vi andas ändras anatomin i bröstkorgen i takt med andningen; när vi håller andan står bröstkorgen stilla. Att då ge strålning minskar risken för att känsliga organ skadas. Denna första gatingpatient hade diagnosen Hodgkins lymfom som är en form av cancer i lymfkörtlarna.

  – Mycket tyder på att metoden passa bra för patienter med Hodgkins lymfom eftersom det vid denna diagnos är centralt att skona hjärta, lungor och matstrupe. Under hösten påbörjar vi behandlingar enligt ett nytt behandlingsprotokoll för patienter med Hodgkins lymfom, vilket betyder att vi kommer att ta emot fler patienter med denna diagnos.
  Sedan starten 2015 har kliniken utfört flera kraniospinala strålbehandlingar, det vill säga behandlingar där hela centrala nervsystemet strålas. Patienten är ofta ett barn med hjärntumör och behandlingen ges både i botande syfte och för att förebygga återfall.

  En klinik för hela Sverige
  Patienterna som behandlas vid Skandionkliniken remitteras från hela Sverige och även från andra länder, främst Danmark och Norge. De flesta som hittills fått behandling med protonstrålning har haft diagnosen hjärntumör, men även patienter med sarkom, bröstkorgstumörer och neuroblastom har behandlats. Under 2019 planeras för ytterligare diagnoser.

  – I slutet av 2018 och början av 2019 kommer nya behandlingsprotokoll och vi kommer då att i större skala kunna ta emot patienter med huvud- halscancer och bröstcancer, säger Peter Daneryd.