Välkommen till

Skandionkliniken — Nordens första center för protonstrålning

  • Vad är protonstrålbehandling?

   Protonstrålning är en behandlingsmetod mot cancer och andra tumörsjukdomar.
   Fördelen med protonstrålning – jämfört med annan strålning – är att risken för biverkningar är mindre.
   Skandionkliniken i Uppsala är den enda kliniken i Sverige som utför behandlingar med protonstrålning.

  • Skandionkliniken drivs gemensamt av sju regioner