Skip to main content

Protonstrålning

Remitteringsvägen

Kan jag få protonstrålning?

Vägen till Skandionkliniken

Vid vissa tumörsjukdomar – och för vissa patienter – är protonstrålning det mest lämpliga behandlingsalternativet. Men det är inte alltid den behandling som passar bäst.

Om du undrar om protonstrålning är ett behandlingsalternativ för dig ska du fråga din onkolog, din cancerläkare, vid ditt hemortssjukhus. Om läkaren bedömer att protonstrålning kan vara aktuell skickar hen en remiss till närmaste universitetssjukhus.

1. Behandlingsalternativen jämförs

Vid universitetskliniken görs en behandlingsplan för klassisk strålning, så kallad fotonstrålning, och en behandlingsplan för protonstrålning. Sedan jämförs planerna. Om jämförelsen visar att protonstrålning kan vara ett alternativ för dig skickar läkaren en remiss till Skandionkliniken.

2. Experter bedömer tillsammans

Vid en nationell rond – en videokonferens – görs sedan ytterligare en granskning. Då bedömer specialistläkare från Skandionkliniken och de sju universitetssjukhusen tillsammans vilket typ av strålbehandling som är lämpligast.

3. Besked

Din läkare berättar för dig vad specialisterna kommit fram till vid ronden.

4. Kallelse

Patienter i Sverige
Om du blivit rekommenderad protonstrålning får du en kallelse till Skandionkliniken med posten. Du får också praktisk information från kliniken. Behandlingen påbörjas oftast 7-10 dagar efter ronden.

Patienter i Danmark och Norge
Om du blivit rekommenderad protonstrålning får du en kallelse med posten, till det sjukhus i Sverige som ska göra förberedelserna inför protonstrålbehandlingen vid Skandionkliniken. Du reser sedan till sjukhuset i Sverige för att göra förberedelser, det tar ungefär en dag. Efter förberedelserna får du resa hem några dagar innan det är dags för behandling vid Skandionkliniken i Uppsala.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält