Skip to main content

För patienter

Behandlingen

Själva strålningen tar bara någon minut och den varken känns eller syns. Personalen tar hand om dig på bästa sätt och ser till att din behandling går så smidigt som möjligt.

Så här går det till – behandlingen steg för steg

Steg 1. Förberedelser på universitetssjukhuset

För att få protonstrålbehandling på Skandionkliniken i Uppsala behövs en remiss från en onkologisk klinik vid ett av våra sju universitetssjukhus. Om du tillhör ett länssjukhus och din läkare tror att protonstrålning kan vara ett behandlingsalternativ för dig, skriver han/hon en remiss till det universitetssjukhus som du tillhör. Du blir därefter kallad till universitetssjukhuset och alla förberedelser inför protonstrålbehandling sker där.

Mottagningsbesök

Vid ditt första läkarbesök får du information om protonstrålbehandling och de förberedelser som behöver göras innan behandlingen. Du får också praktiskt information om vad som gäller kring exempelvis resor, måltider och boende under din behandlingsperiod. Eftersom regionerna har olika regler kring vilken ersättning som gäller är det viktigt att du får veta vad som gäller för just dig.

Tillverkning av fixation

För att hjälpa dig att ligga i rätt läge när du får behandling kan det behöva tillverkas fixationer, positioneringshjälpmedel, som fästs på behandlingsbordet. Om du ska få strålning mot huvudet är det till exempel en mask som används. Om du ska få strålning mot buken används kuddar formade efter din kropp. Fixationen tillverkas vid universitetssjukhuset och skickas sedan till Skandionkliniken inför din behandling.

 

Datortomografi, CT-undersökning

En annan del av förberedelserna vid universitetssjukhuset är att genomföra en röntgenundersökning som kallas datortomografi eller CT. Om du har smärtor är det bra att ta din smärtlindrande medicin innan undersökningen, det kan gör det lättare att ligga stilla. Prata med personalen om du tror att du behöver ytterligare smärtlindring.

På vissa patienter sätter sjuksköterskan, innan undersökningen, markeringar i form av små tatueringsprickar på huden. Dessa används sedan vid strålbehandlingen för att vi ska kunna hitta exakt samma läge som vid röntgenundersökningen.

COPYRIGHT/PHOTO: Melker Dahlstrand
melker@dahlstrand.se
+46-70 630 20 88 

Targetritning och dosplanering

Nästa steg i förberedelsen är att din läkare bestämmer vilket område som ska behandlas och hur mycket strålning som ska ges. ”Target” betyder mål på engelska, läkaren bestämmer alltså målet för protonstrålningen. Därefter planerar specialistsjuksköterskor och sjukhusfysiker hur detta område ska strålas för att uppnå bästa resultat.

Överlämning till Skandionkliniken

När dosplanen är färdig och godkänd skickas alla uppgifter till Skandionkliniken och vi startar vår förberedelseprocess. Om du ska använda fixation, positioneringshjälpmedel, skickas också den till kliniken.

Steg 2. Förberedelser på Skandionkliniken

I god tid före behandlingsstart får du en kallelse med posten. Den innehåller datum för dina första besök på Skandionkliniken.

Ankomstsamtal

Någon dag innan, eller i vissa fall samma dag, du ska börja din behandling har du ett samtal med den onkologisjuksköterska som är ansvarig för dig under behandlingstiden. Du får gärna ta med en anhörig eller vän.

Ni sitter då ner i ett avskilt rum och går igenom hur din behandlingsperiod är planerad, vilka tider som gäller etc. Vid samtalet får du veta mer om hur din behandling kommer att gå till. Har du frågor eller funderingar kan du ta upp dem vid detta möte.

Kontroll med datortomografi

Efter ankomstsamtalet får du göra en datortomografi, en slags röntgen, för att kontrollera att vi är rätt förberedda inför behandlingen – att allt ser ut som planerat och att eventuella fixationer, positioneringshjälpmedel, passar.

I de allra flesta fall får du din första behandling en eller två dagar efter detta första besök. Men i vissa fall startar behandlingen samma dag.

Steg 3. Behandlingen startar

Varje dag när du ska få behandling anmäler du dig i receptionen i Skandionklinikens entrétorg. Där får du reda på om det blivit några ändringar i ditt behandlingsschema eller om behandlingen blivit fördröjd. När det är dags för behandling blir du hämtad av en sjuksköterska. Om du behöver byta om visar hon/han dig till ett omklädningsrum. Du får sedan lägga dig på behandlingsbordet och i fixationen, om du ska använda en sådan. Det är alltid minst två onkologisjuksköterskor med vid varje behandlingstillfälle.

Positionering

För att du ska ligga i rätt läge under behandlingen använder vi positionslaser som vi ställer in mot de markeringar på huden eller fixationen som gjordes vid ditt hemortssjukhus. Du kan komma att få flera markeringar utritade på huden för att vi ska kunna positionera och ställa in strålfältet korrekt. Det är viktigt att du låter dessa markeringar sitta kvar under behandlingsperioden. Var försiktig i duschen! Tänk på att färgen som används vid markeringar kan färga av sig på dina kläder. Använd därför gärna oömma kläder närmast den del av kroppen som ska behandlas.

Bildtagning

Innan vi startar behandlingen kontrollerar vi med hjälp av bildtagning att du ligger i rätt läge. Detta gör vi innan varje behandling. Under bildtagningen går sjuksköterskorna ut i ett manöverrum precis utanför behandlingsrummet, men de ser och hör dig hela tiden med hjälp av övervakningskamera och högtalare. Under behandling och bildtagning är det ingen annan än patienten som får vara i behandlingsrummet.

Behandling

Efter bildtagningen är det dags för behandling. Den kan ske från en eller flera vinklar och det kan låta om apparaten när den ändrar läge. Det är viktigt att du ligger helt stilla, försök att slappna av så mycket som möjligt. Själva strålningen tar bara någon minut och den varken känns eller syns. Du har en alarmknapp i handen under behandlingen och det går att avbryta strålningen om du till exempel skulle börja hosta.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält