Skip to main content

Om Skandionkliniken

Vår verksamhet

Bakom klinikens verksamhet står sju regioner.
Vi tar emot patienter från hela landet.

En klinik för hela Sverige

Sedan 2015 har Skandionkliniken i Uppsala, som första klinik i Norden, erbjudit protonstrålning mot cancer och andra tumörsjukdomar. I dag är vi den enda kliniken i Sverige som utför protonstrålning och vi tar emot patienter från hela landet.

Bred kompetens

På Skandionkliniken finns två behandlingsrum, så kallade gantryn, för protonstrålning. Vi har också en datortomograf (CT) som används för att kontrollera behandlingsläge och stråldoser.

På kliniken arbetar många olika yrkeskategorier: onkologer, sjukhusfysiker, onkologisjuksköterskor, teknisk personal, undersköterskor och administrativ personal. Vi har också tillgång till experter vid alla de sju universitetssjukhusen.

Sju regioner driver Skandionkliniken

Bakom Skandionkliniken står de sju regioner i Sverige som har universitetssjukhus. Tillsammans driver de Kommunalförbundet Skandionkliniken som har två uppdrag:

  • driva Skandionkliniken, det vill säga skapa förutsättningar för optimal behandling med protonstrålning samt utveckla och utvärdera verksamheten
  • driva Hotel von Kraemer där patienter och anhöriga kan bo under behandlingstiden.

Samarbete som arbetsmodell

Skandionklinikens verksamhet bygger på principen distribuerad kompetens. Det betyder att behandlingarna på kliniken sker i samarbete med det sjukhus som patienten tillhör. Sjukhuset har det medicinska ansvaret under behandlingen.

Patienten utreds och förbereds vid sin hemortsklinik. Behandlingen sker sedan vid Skandionkliniken och patienten kontrolleras och följs därefter upp på sitt eget sjukhus.

Skandionkliniken och universitetssjukhusen har även gemensamma videokonferenser, så kallade ronder. Då bedömer experter från universitetsklinikerna och Skandionkliniken tillsammans om protonstrålning eller traditionell strålning är mest lämpligt för patienten. Skandionkliniken och universitetssjukhusen har även gemensamma system för planering av stråldoser och informationsutbyte.

Den distribuerade kompetensen innebär också att personal från universitetsklinikerna tjänstgör vid Skandionkliniken enligt ett rotaterande schema. Varje vecka kommer en läkare och två sjukhusfysiker från något av universitetssjukhuset för att delta i arbetet med protonstrålbehandlingarna.

  • nedladdning
  • nedladdning (1)
  • RV_Logo_Liggande_300dpi_RGB
  • ROlogo-P-morkbla
  • vastra
  • nedladdning (2)
  • rs_webb
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält