Skip to main content

Om Skandionkliniken

Organisation

Kommunalförbundet Skandionkliniken

Bakom Skandionkliniken står de sju regioner i Sverige som har universitetssjukhus. Tillsammans driver de Kommunalförbundet Skandionkliniken som har två uppdrag:

  • driva Skandionkliniken, det vill säga skapa förutsättningar för optimal behandling med protonstrålning samt utveckla och utvärdera verksamheten
   • driva Hotel von Kraemer där patienter och anhöriga kan bo under behandlingstiden.

Organisationsschema Kommunalförbundet Skandionkliniken

organis

Direktionen

Kommunalförbundet Skandionkliniken styrs av en direktion som består av politiker från samtliga medlemsregioner. Ledamöter för mandatperioden 2023–2026:

Ordförande: Lena Micko (S)
Vice ordförande: Carl Johan Sonesson (M)

  • Region Uppsala
   Malin Sjöberg Högrell (L)
   Ersättare: Helena Proos (S)
   • Region Östergötland
    Lena Micko (S)
    Ersättare: Marie Morell (M)
    • Region Skåne
     Carl Johan Sonesson (M)
     Ersättare: Ingrid Lennerwald (S)
     • Region Stockholm
      Hanna Stymne-Bratt (S)
      Ersättare: Charlotte Broberg (M)
      • Region Västerbotten
       Peter Olofsson (S)
       Ersättare: Nicklas Sandström (M)
       • Västra Götalandsregionen
        Janette Olsson (S)
        Ersättare: Stefan Svensson (KD)
        • Region Örebro län
         Behcet Barsom (KD)
         Ersättare: Sebastian Cehlin (M)

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen för Kommunalförbundet Skandionkliniken ansvarar för den strategiska och operativa utvecklingen av verksamheten.

  • Jörgen Striem, förbundsdirektör
   • Hillevi Rylander, verksamhetschef Skandionkliniken
    • Susanne Eriksson, kanslichef
     • Chana Da Silva, chef Hotel von Kraemer
      • Lisa Sterner, HR-chef
       • Sodabeh Kermani, vårdenhetschef Skandionkliniken
        • Alexandru Dasu, chefsfysiker Skandionkliniken
         • Joakim Kruse, IT-chef / CIO
          • Lena Biörnstad, kommunikationschef

Styrgrupp nationell protonterapi

Styrgruppen är beslutsstöd till direktionen och till Skandionklinikens ledning. Gruppen ska även ta ansvar för den sammantagna nationella protonterapiprocessen baserad på begreppen gemensamt ansvar, nationellt samägande och distribuerad kompetens.

I Styrgrupp nationell protonterapi ingår två ledamöter från varje medlemsregion, förbundsdirektören för Kommunalförbundet Skandionkliniken, verksamhetschefen för Skandionklinken och klinikens medicinskt ansvarige onkolog. Ledamöterna utses av respektive huvudman med en förordnandetid på tre år.

  • Ordförande
   Jörgen Striem, förbundsdirektör Kommunalförbundet Skandionklinken
   • Region Västerbotten
    Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef, onkologi
    Maria Liljeholm, verksamhetschef cancercentrum
    • Region Uppsala
     Henrik Lindman, verksamhetschef blod- och tumörsjukdomar
     Johan Lugnegård, chefläkare
     • Region Örebro län
      Gustav Ekbäck, planeringschef
      Anna Isaksson, avd chef, onkologisjuksköterska
      • Region Stockholms
       Mattias Hedman, överläkare, onkologi
       Giovanna Gagliardi, Head of Radiotherapy Physics and Engineering
       • Region Östergötland
        Sofia Engblom, verksamhetschef onkologiska kliniken
        Måns Agrup, överläkare, onkologi
        • Västra Götalandsregionen
         Annette Lövefors Daun, verksamhetschef, medicinsk fysik och teknik
         Andreas Hallqvist, verksamhetschef onkologi, Sahlgrenska US
         • Region Skåne
          Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef
          Silke Engelholm, verksamhetschef, onkologi
          • Skandionkliniken
           Hillevi Rylander, verksamhetschef
           Alexandru Dasu, chefsfysiker
           Elin Kvist Pike, kanslisekreterare
 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält