Skip to main content

Om Skandionkliniken

Organisation

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Bakom Skandionkliniken står de sju regioner i Sverige som har universitetssjukhus. Tillsammans driver de Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) som har två uppdrag:

  • driva Skandionkliniken, det vill säga skapa förutsättningar för optimal behandling med protonstrålning samt utveckla och utvärdera verksamheten
   • driva Hotel von Kraemer där patienter och anhöriga kan bo under behandlingstiden.

KAS organisationsschema

organis

Direktionen

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling styrs av en direktion som består av politiker från samtliga medlemsregioner. Ledamöter för mandatperioden 2023–2026:

Ordförande: Lena Micko (S)
Vice ordförande: Carl Johan Sonesson (M)

  • Region Uppsala: Malin Sjöberg Högrell (L), ersättare: Helena Proos (S)
   • Region Östergötland: Lena Micko (S), ersättare: Marie Morell (M)
    • Region Skåne: Carl Johan Sonesson (M), ersättare: Ingrid Lennerwald (S)
     • Region Stockholm: Hanna Stymne-Bratt (S), ersättare: Charlotte Broberg (M)
      • Region Västerbotten: Peter Olofsson (S), ersättare: Nicklas Sandström (M)
       • Västra Götalandsregionen: Janette Olsson (S), ersättare: Stefan Svensson (KD)
        • Region Örebro: län Behcet Barsom (KD), ersättare: Sebastian Cehlin (M)

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling ansvarar för den strategiska och operativa utvecklingen av verksamheten.

  • Jörgen Striem, förbundsdirektör
   • Hillevi Rylander, verksamhetschef
    • Susanne Eriksson, kanslichef
     • Chana Da Silva, chef Hotel von Kraemer
      • Lisa Sterner, HR-chef
       • Sodabeh Kermani, vårdenhetschef
        • Alexandru Dasu, chefsfysiker
         • Joakim Kruse, IT-chef / CIO
          • Lena Biörnstad, kommunikationschef

Styrgrupp nationell protonterapi

Styrgruppen är beslutsstöd till direktionen och till Skandionklinikens ledning. Gruppen ska även ta ansvar för den sammantagna nationella protonterapiprocessen baserad på begreppen gemensamt ansvar, nationellt samägande och distribuerad kompetens.

I Styrgrupp Nationell Protonterapi ingår två ledamöter från varje medlemsregion, förbundsdirektören för KAS, verksamhetschefen för Skandionklinken och klinikens medicinskt ansvarige onkolog. Ledamöterna utses av respektive huvudman med en förordnandetid på tre år.

  • Ordförande Jörgen Striem, förbundsdirektör Kommunalförbundet avancerad strålbehandling
   • Region Västerbotten Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef, onkologi Anna Sundén, verksamhetschef, medicinsk teknik och strålfysik
    • Region Uppsala Annika Håkansson, verksamhetschef, blod- och tumörsjukdomar Johan Lugnegård, chefläkare
     • Region Örebro län Gustav Ekbäck, planeringschef Anna Isaksson, avd chef, onkologisjuksköterska
      • Region Stockholms Mattias Hedman, överläkare, onkologi Annette Fransson-Andreo, verksamhetschef, sjukhusfysik
       • Region Östergötland Reidar Källström, centrumchef, kirurgi, ortopedi och cancervård Måns Agrup, överläkare, onkologi
        • Västra Götalandsregionen Annette Lövefors Daun, verksamhetschef, medicinsk fysik och teknik Johanna Svensson, verksamhetschef, onkologi
         • Region Skåne Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef Silke Engelholm, verksamhetschef, onkologi
          • Kommunalförbundet avancerad strålbehandling Hillevi Rylander, verksamhetschef Alexandru Dasu, chefsfysiker Karin Axén, kanslisekreterare
 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält