Skip to main content

För patienter

Miljön

Miljön på Skandionkliniken är annorlunda mot traditionella vårdmiljöer. Hos oss samverkar färg och ljus för att skapa lugn och ge energi.

Huset och konsten

En harmonisk vårdmiljö

Skandionkliniken stod klar 2014 och året efter behandlades de första patienterna. Byggnaden är ca 14 000 kvm och består av en klinik, ett våningsplan för administrativt arbete och en strålningsdel. På våning 2-4 finns också Hotel von Kraemer som har 83 rum och en restaurang.

När Skandionkliniken skulle uppföras fanns en stark önskan att skapa en miljö som inte påminner om en vårdinrättning. En miljö där arkitektur, konst, färg och ljus interagerar för att skapa lugn och ge energi. Allt utifrån devisen att miljö och hälsa hänger ihop.

När huset byggdes valde man därför att använda mycket naturmaterial till exempel laserade paneler med träribbor, sten och textil. Väggar, golv, dörrar och inredning har starka färger som både harmonierar och krockar. Intrycket blir djärvt och skingrar tankar. Färgerna har också en pedagogisk funktion och hjälper patienten att hitta rätt. Ett färgstråk som löper från omklädningsrummet till förberedelserummet och vidare till behandlingsrummet visar vägen. Den Japaninspirerad trädgård är centralt placerad. Där finns vattenspel, konstfulla stenläggningar och bänkar för vila och kontemplation. Taket är täckt av Sedum och andra perenna växter som ger ett böljande intryck.

Skandionklinikens miljö

Konsten på Skandionkliniken

På Skandionkliniken finns kostverk både inne och ute: totalt finns sex konstnärliga gestaltningar som riktar sig till olika sinnen. Konsten skapar fantasieggande rum och samverkar till en helhetsupplevelse som förändras med dygnets rytm och kroppens rörelse.

Färgen är konsten
Färgsättningen i Skandionklinikens behandlingsrum och korridorer liknar inget annat. Där har konstnären Filippa Arrias skapat ett färgspel som inger känslan av att vandra i en impressionistisk målning. Istället för tavlor på väggarna består kosten på Skandionkliniken av olika färgnyanser. Spelet mellan olika färgkulörer och mellan ljusa och mörka toner ger en speciell stämning. Färgsättningen är sammansatt så att det hela tiden finns nya detaljer att upptäcka, samtidigt som den stöttar en orientering i huset. Hela färgpaletten finns att se i trapphuset.

Farg-vagg

Ljudinstallationen freq_out

Verket freq_out finns utomhus vid kliniken och är ett samarbete mellan sjutton konstnärer och musiker från tio länder, under ledning av Carl Michael von Hausswolff. Konstnärerna bidrar med varsitt individuellt verk, alla i olika frekvensområden och i olika längder. von Hausswolff mixar de enskilda delarna så att de flätas samman till ett stämningsskapande ljud. Verkens styrka är en samverkan där individuella temperament ges egna rum samtidigt som de genererar en suggestiv helhetsupplevelse. freq_out 1.2 ∞ (skandion) har tagits fram särskilt för Skandionkliniken.

COPYRIGHT/PHOTO: Melker Dahlstrandmelker@dahlstrand.se+46-70 630 20 88

Skulpturparken vid entrén

Skandionkliniken ligger i hörnet Artillerigatan och von Kraemers allé. I hörnet antyds tomtgränsen endast med en vit granit, och innanför finns en liten skulpturpark.

Anna Petrus, Mor och Barn
Det första verket som placerades där var en skulptur av konstnären Anna Petrus. Den heter Mor och Barn och är huggen i vacker röd bohusgranit och speciellt tillverkad för Skandionkliniken. Gipsförlagan till skulpturen var ett av de få verk som inte förstördes i en brand i konstnärens ateljé 1920. Skulpturen har en expressiv sinnlighet och den kraftfulla formkänsla som karaktäriserar Anna Petrus arbeten. De övriga verken i skulpturparken kom till genom att tre konstnärer bjöds in att förhålla sig till platsen, varandra och Anna Petrus skulptur. Ambitionen har varit att göra något som sticker ut och väcker nyfikenhet hos förbipasserande och de som vistas på kliniken.

Veronica Brovall, Winners
En av de tre konstnärerna var Veronica Brovalls som bidragit med skulpturgruppen Winners. Hennes punkiga formspråk – där bokstäver, kroppsdelar och tecken blandas på ett livligt och humoristiskt sätt – lockar till samspel där den står nära entrén. Winners föreställer arm, stjärt, hand med flätor och textremsor och den blandar vilt tatuerings- och gatukonst med Disney och andra masskulturella referenser. Formernas öppenhet ska locka förbipasserande att fylla i dem med sin egen kroppslighet, bokstavligt eller i tanken.

David Svensson, The Radiant Globe
Konstnären David Svenssons verk The Radiant Globe består av fem handblåsta uranglasglober på fyra meter höga lyktstolpar. Under dygnets mörka timmar skimrar de med ett självlysande grönt ljus. Svensson har i sitt verk inspirerats av uranglas som under 1800-talet blev populärt i Centraleuropa och användes till bruksföremål som glas, tallrikar och vaser. Glasets artificiella och fantasieggande karaktär kan föra tankarna till science fiction eller Kandor, Stålmannens födelsestad i glas. The Radiant Globe anspelar också på den hundraåriga och mycket viktiga upptäckten att strålning kan användas inom sjukvården för röntgen och strålbehandling.

Carl Boutard, Lebenslauf
Tyska ordet Lebenslauf betyder livslopp och associerar till livets olika skeden. Carl Boutard har i sitt verka fogat samman fragment av bearbetade eller obearbetade trädstammar. Resultatet blir en skulptural collageteknik som sedan gjutits i brons och patinerats i gröna nyanser. I slingrande banor sträcker sig skulpturerna upp ur marken och ut över platsen där de sätter fantasin i rörelse. Rikedomen hos formerna och ytornas vackra bearbetning lockar till beröring. Två av skulpturerna blir närgångna när de knyter ihop sig med en av konstnären Svenssons lyktstolpar och ett av de nyplanterade träden. Här skapas en inbyggd tidsaspekt då träd och brons långsamt kommer att växa samman men ändå förbli helt skilda väsen.

Skandionkliniken-prov©trulsbuschI05A0299
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält