Om protonstrålning

  • Ett skonsamt sätt att behandla cancer

    Strålning som behandling av tumörer har använts sedan början av 1900-talet. På den tiden var det radium som användes; en metod med stora biverkningar både för patienter och personal. Sedan dess har metoderna naturligtvis utvecklats mycket. Den strålning som är vanligast är fotonstrålning.

    Idag står strålbehandlingen för 30 procent av all bot vid cancer och hälften av alla cancerpatienter får någon gång strålbehandling.