Skip to main content

Protonstrålning

Fakta om behandlingen

På Skandionkliniken strålbehandlar vi med protoner i stället för fotoner, som är den energi man använder vid traditionell strålning. Vid vissa tumörsjukdomar – och för vissa patienter – är protonstrålning ett bra behandlingsalternativ.

Skillnaden mellan proton- och fotonstrålning

Protonstrålning och traditionell strålning med fotoner har likartad effekt på tumören. Skillnaden är att en protonstråle går att styra mer precist än strålning med fotoner. Energin i en protonstråle kan varieras så att stråldosen hamnar på ett visst förutbestämt djup.

Strålning med protoner kan därför nästan helt koncentreras till själva tumören. Stråldosen till frisk vävnad, som ligger nära tumören, blir då lägre. Det kan minska risken för strålskador. Protonstrålning kan vara en fördel vid behandling av tumörer som sitter nära känsliga organ som hjärtat, hjärnan eller en lunga.

Vid vissa tumörsjukdomar – och för vissa patienter – är protonstrålning ett bra behandlingsalternativ.

En patientgrupp som ofta får protonstrålning är barn och ungdomar, eftersom man vill ge dem en så personanpassad behandling som möjligt.

Protonstrålning förr och nu

Metoden att behandla tumörer med protonstrålning är inte ny. De första protonstrålbehandlingarna utfördes 1954 på universitetet i Berkeley i USA. Men Sverige var inte långt efter. 1957 genomfördes de första protonstrålningarna i landet. Det var vid Gustaf Werners institut, senare kallat The Svedberg-laboratoriet, i Uppsala. I början gavs protonstrålning i litens skala, nästan uteslutande till patienter med hjärntumörer.

När Skandionkliniken startade 2015 började protonstrålbehandlingar ges i större omfattning.

Protoner är positivt laddade vätejoner som i en accelerator, en så kallad cyklotron, får en hög energi. I cyklotronen drivs protoner upp till 60 procent av ljusets hastighet. När en patient ska behandlas leds protonerna till behandlingsrummet och riktas med stor precision mot tumören. Behandlingen går ut på att skada tumörcellernas DNA (arvsmassa) så att de inte kan fortsätta att dela sig.

Strålbehandling – en gammal metod

Strålning har använts för att behandla tumörer sedan början av 1900-talet. Då – för mer än hundra år sedan – användes radium som är ett radioaktivt grundämne. Metoden orsakade många oönskade skador, både hos patienter och personal.

I dag är det helt andra metoder som används. Den vanligaste strålning som används i dag är strålning med fotoner. Det är den metod som används på de flesta strålbehandlingskliniker.

Cirka hälften av alla cancerpatienter får strålbehandling mot sin sjukdom. Beräkningar visar att strålbehandling bidrar till 30 procent av all bot mot cancer.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält