Nyheter

  • Det finns mycket att göra i Uppsala för dig som är i stan under jullovet

  • Gå till extern sida
  • Vi söker sjuksköterskor för uppdrags-
    utbildning och onkologisjuksköterska med inriktning strålning

  • Läs mer
  • Forskningsstudien Pro Hodgkin har fått förnyat forskningsanslag från Cancerfonden

  • Forskningsstudien Pro Hodgkin har fått förnyat forskningsanslag från Cancerfonden. Denna gång 1,6 miljoner kronor. Studien, som pågått i tre år, undersöker vilken nytta patienter med Hodgkins lymfom har av protonstrålning jämfört med tradi...

  • Läs mer