Nyheter

 • Två syrror som bytt bana – nu väntar protonstrålning på Skandionkliniken

 • Ines och Jonatan har just avslutat en betald uppdragsuppbilning inom strålbehandling. Nu ska de börja arbeta med protonstrålning på Skandionkliniken. Utbildningen är en satsning som Skandionkliniken gör för att nå en eftertraktad yrkesgrup...

 • Läs mer
 • Vi söker sjuksköterskor för uppdrags-
  utbildning och onkologisjuksköterska med inriktning strålning

 • Läs mer
 • Stort bidrag till forskning om tjock- och ändtarmscancer

 • Stort bidrag till forskning om protonbehandling vid tjock- eller ändtarmscancer

  Sex miljoner i forskningsstöd får Karin Ahlberg, professor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet, av Cancerfonden. <...

 • Läs mer