Nyheter

  • Vi är en unik och högspecialiserad verksamhet. Din insats gör stor skillnad.

  • Gå till extern sida
  • Få biverkningar hos barn som behandlats med protoner

  • Sedan 2008 har patientregistret Radtox dokumenterat uppgifter om alla strålbehandlingar av barn som genomförts i Sverige. Målet är att förbättra behandlingsresultaten och minska sena biverkningar. Många barn som behöver strålbehandlas får ...

  • Läs mer
  • Skandion – ett guldkorn för regionerna

  • I våras blev Lena Micko direktionsordförande för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, KAS, som driver Skandionkliniken. Som nytillträdd vill hon ytterligare stärka banden mellan regionerna och kliniken och även att flera ska känna ...

  • Läs mer