• Den 15 februari är det internationella barncancerdagen. Besök någon av ljusmanifestationerna.

  • Read more
  • Ulrica Langegård doktorerar den 14 februari – om patienter som får protonbehandling

  • Ny avhandling om upplevelsen av symptom vid protonstrålning

    Hur mår patienter med hjärntumör som behandlas med protonstrålning vid Skandionkliniken? Det är den övergripande frågan i Ulrica Langegårds doktorsavhand...

  • Read more
  • Just nu söker vi en vikarierande sjukhusfysiker. Är det du eller känner du någon?

  • Read more