• Årets tema: forskning om sena komplikationer till följd av cancerbehandling

  • Read more
  • Syskon till cancerdrabbade – välkomna till påskäggsorientering i Slottsparken på skärtorsdagen

  • Påskäggsorientering med Syskon-Gustav

    Syskon till drabbade, skynda att anmäla er till Uppsalas årliga påskäggsorientering i Slottsparken på skärtorsdagen, med start 14.00!

    Orienteringsrundan är ca 1 km lång i Uppsala Slotts omgivni...

  • Read more
  • Nordic Collaborative Workshop for Particle Therapy at the Skandion Clinic in Uppsala

  • Read more