• Den 4 februari direktsänds Nätverket mot cancers seminarium via Facebook

    23 Januari 2020
  • Den 4 februari är det Världscancerdagen. För att uppmärksamma detta arrangerar Nätverket mot cancer ett seminarium i Stockholm där viktiga frågor diskuteras:
    – Vilka behov har dagens och framtidens cancerpatienter?
    – Hur ska vården anpassas för att motsvara behov och förväntningar?

    Du som inte är på plats kan följa seminariet på Nätverkets facebook-sida: https://www.facebook.com/natverketmotcancer/