• Digital anslagstavla

  Anslag om justerade protokoll

  Detta är den officiella anslagstavlan för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Här anslås protokoll från förbundsdirektionens sammanträden.  Överklagan
  Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga till Kammarrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag protokollet anslogs på denna anslagstavla. Skrivelsen ska vara ställd till Kammarrätten i Stockholm men ges in till Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter sänder Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling handlingarna till Kammarrätten i Stockholm.

  Adress:
  Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
  Box 6374
  751 36 Uppsala