• Digital anslagstavla

  Anslag om justerade protokoll

  Detta är den officiella anslagstavlan för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Här anslås protokoll från förbundsdirektionens sammanträden.


  Protokoll från sammanträdet 2021-11-24 är justerat och anslogs 2021-12-02.
  Protokollet finns i sin helhet under denna länk


  Överklagan
  Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga till Kammarrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag protokollet anslogs på denna anslagstavla. Skrivelsen ska vara ställd till Kammarrätten i Stockholm men ges in till Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter sänder Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling handlingarna till Kammarrätten i Stockholm.

  Adress:
  Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
  Box 6374
  751 36 Uppsala

Digital anslagstavla

 • Anslag om justerade protokoll

  Detta är den officiella anslagstavlan för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Här anslås protokoll från förbundsdirektionens sammanträden.

  Protokoll från sammanträdet 2021-01-27 är justerat och anslogs 2021-02-01.
  Protokollet finns i sin helhet under denna länk

  Överklagan
  Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga till Kammarrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag protokollet anslogs på denna anslagstavla. Skrivelsen ska vara ställd till Kammarrätten i Stockholm men ges in till Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter sänder Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling handlingarna till Kammarrätten i Stockholm.

  Adress:
  Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
  Box 6374
  751 36 Uppsala