Digital anslagstavla

  • Detta den officiella anslagstavlan för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Här anslås protokoll från förbundsdirektionens sammanträden. Just nu finns inga anslagna protokoll.

    Överklagan
    Den som inte är nöjd med ett beslut kan överklaga till Kammarrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag protokollet anslogs på denna anslagstavla. Skrivelsen ska vara ställd till Kammarrätten i Stockholm men ges in till Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter sänder Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling handlingarna till Kammarrätten i Stockholm.