• Digital anslagstavla

  • Anslag om justerade protokoll

    Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2019-06-12

    Protokoll från sammanträdet är justerat och anslogs 2019-06-19. Protokollet finns i sin helhet under länken nedan.

    Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga till Kammarrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag protokollet anslogs på anslagstavlan. Skrivelsen ska vara ställd till Kammarrätten i Stockholm men ges in till Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter sänder Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling handlingarna till Kammarrätten i Stockholm.

    Protokoll 2019-06-12