• Digital anslagstavla

  • Detta den officiella anslagstavlan för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Här anslås protokoll från förbundsdirektionens sammanträden.

    Just nu finns inga anslagna protokoll.

  • Överklagan
    Den som inte är nöjd med ett beslut kan överklaga till Kammarrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag protokollet anslogs på denna anslagstavla. Skrivelsen ska vara ställd till Kammarrätten i Stockholm men ges in till Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter sänder Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling handlingarna till Kammarrätten i Stockholm.