• Digital anslagstavla

  • Anslag om justerade protokoll

    Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2018-09-12

    Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns under länken nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det ske senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

    Protokoll 2018-09-12