• Marie Morell, ny ordförande i förbundet som driver Skandionkliniken

  24 Januari 2019
 • Nytt styre för Skandionkliniken

  Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, som driver Skandionkliniken i Uppsala, har fått en ny sammansättning i sin direktion. Direktionen, som är vald på fyra år, består av förtroendevalda politiker från samtliga medlemslandsting. Mandatperiod är fram till och med 2022.

  Ny ordförande för direktionen är Marie Morell (M), Östergötland:
  – Jag ser fram mot att få vara med och leda Kommunalförbundet Avancerad strålning (KAS) under den kommande mandatperioden. Det är ett viktigt arbete som utförs på Skandionkliniken, men det har också varit många utmaningar i samband med uppstarten av verksamheten. Skandionkliniken behandlade sin första patient 2015 och nu ser vi hur antalet patienter ökar då vi hela tiden lär oss mer om vilka patienter som har nytta och effekt av just protonstrålning. Vårt övergripande mål är ju att ge patienterna den bästa vården för att kunna leva ett så friskt liv som möjligt.

  Här är representanterna i den nya direktionen:
  Stefan Olsson (M), Region Uppsala
  Helena Proos (S), Region Uppsala – ny i direktionen

  Torbjörn Holmqvist (S), Region Östergötland
  Marie Morell (M), Region Östergötland

  Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne
  Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne

  Ella Bohlin (KD), Region Stockholm – ny i direktionen
  Tove Sander (S), Region Stockholm – ny i direktionen

  Peter Olofsson (S), Region Västerbotten
  Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten

  Jonas Andersson (L), Västra Götaland – ny i direktionen
  Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland

  Karin Sundin (S), Örebro – ny i direktionen
  Ola Karlsson (M), Örebro