• Nordic Collaborative Workshop for Particle Therapy 2019. Möte i Uppsala.

    15 November 2019
  • 14-15 november samlades cirka 60 nordiska specialister inom protonbehandling och andra partikelbehandlingar för att arbeta tillsammans. Mötet hölls i Uppsala och  Skandionkliniken var värld.

    Syftet med mötet var bland annat att öka samarbetet mellan de nordiska länderna. Planen är att mötet, och de workshoppar som hölls, nu resulterar i fyra artiklar i vårens nummer av tidskriften Acta Oncologica.

    På bilden talar Petter Brandal, onkolog från Oslo.