Skip to main content

Skandion – ett guldkorn för regionerna

I våras blev Lena Micko direktionsordförande för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, KAS, som driver Skandionkliniken. Som nytillträdd vill hon ytterligare stärka banden mellan regionerna och kliniken och även att flera ska känna till verksamheten.

Vilka är dina reflektioner kring KAS/Skandionkliniken?
– Jag är imponerad över att verksamheten håller en så hög nivå rakt igenom: inom strålbehandling, omvårdnad av patienter och boende på Hotel von Kraemer. Mitt intryck är att det finns en hög kompetens inom alla dessa områden.

En nyckelfråga för KAS i framtiden, tror Lena Micko, är att ytterligare förankra Skandionkliniken och protonstrålbehandlingen i landets regioner. Hon vill att behandlingen ska vara ett känt behandlingsalternativ i fler delar av regionerna, inte bara bland vårdpersonal.

– Vi behöver inte bara leverera ett så gott resultat som möjligt utan även vara bra på att beskriva den nytta som verksamheten gör. Det är viktigt – inte bara för Skandionkliniken utan för Sverige som land. Protonstrålning ska ju vara jämlikt tillgänglig för alla patienter, oavsett bostadsort.

En viktig del i att beskriva nyttan av protonstrålbehandling är relaterad till forskning.

– Det talas ibland om att traditionell strålning utvecklats mycket och att detta skulle minska behovet av protonstrålbehandling. Men även protonbehandlingen utvecklas, och är i allra högsta grad ett viktigt komplement till den traditionella strålningen. Det behöver vi inom KAS nå ut med.

För att skapa ett fördjupat samarbete mellan Skandionkliniken och regionerna behöver kliniken vara lyhörd för regionernas förutsättningar och behov. Där tror Lena Micko att KAS direktion, som består av representanter från de sju ägarregionerna, kan bidra.

– Ett av direktionsmedlemmarnas uppdrag är att representera den egna regionen i samarbetet – att lyssna hemåt. Men man behöver också omvärldsspana och föra diskussioner kring hur vi tillsammans kan utveckla KAS som en gemensam resurs.

Lena Micko tror att KAS-samarbetet är en arbetsmodell som vi kommer att se mer av i framtiden. I takt med att regionerna får allt större krav på specialisering och effektivitet, blir behoven av samordning större.

– Alla regioner kan inte ha egen specialistkompetens. Samarbeten kommer vara något som alla tjänar på; där kan KAS vara en förebild.

Lena Micko säger att hon ser Skandionkliniken som ett guldkorn för Sveriges regioner.

– Den sammanslutning kring protonstrålning som vi gjort i vårt land är ett fint exempel på hur bra det kan bli när regionerna arbetar tillsammans.

/Lena Biörnstad

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält