Skip to main content

Få biverkningar hos barn som behandlats med protoner

Sedan 2008 har patientregistret Radtox dokumenterat uppgifter om alla strålbehandlingar av barn som genomförts i Sverige. Målet är att förbättra behandlingsresultaten och minska sena biverkningar. Många barn som behöver strålbehandlas får protonstrålning på Skandionkliniken. Dessförinnan gavs protonstrålbehandling på The Svedberg-laboratoriet vid Uppsala universitet. 10 år efter behandlingen är det få av dem som har allvarliga biverkningar, visar data ur Radtox.

Varje år får cirka 350 barn i Sverige cancer. Cirka 100 av dem behandlas med strålbehandling. Av dessa får drygt 60 protonstrålning på Skandionkliniken. En av anledningarna till att barnen behandlas med protonstrålning är att det i ofta innebär mindre oönskad strålning till vävnader som inte är tumör.

Alla barn i Sverige som får strålbehandling registreras i Radtox som är en del av Svenska Barncancerregistret. Radtox innehåller data om vilka stråldoser som når friska organ nära tumören och även eventuella biverkningar som behandlingen orsakar. Med hjälp av dessa data kan man koppla ihop biverkningar med den typ av strålbehandling som patienten fått, till exempel strålning med fotoner, protoner eller brakyterapi.

I Radtox delas biverkningarna upp i:
• akuta, som uppkommer kort tid efter avslutad behandling
• sena, som uppkommer, eller finns kvar, efter 1, 3, 5 och 10 år.

Biverkningarna graderas också utifrån allvarlighetsgrad: 1–4.

Vad kan man utläsa om Skandionklinikens barnpatienter så här långt?

I en studie från september i år redovisar överläkare Ulla Martinsson med flera biverkningsfrekvens och allvarlighetsgrad hos 212 patienter som fick protonstrålbehandling 2008–2019:

Diagnoser
De flesta barn behandlades för cancer i centrala nervsystemet (58 %) eller för mjukdelssarkom (26 %).

Biverkningar
• 25 patienter hade allvarliga akuta biverkningar. De vanligaste biverkningarna var relaterade till hud och hår.
• 15 patienter hade allvarliga sena biverkningar som ökade över tid. Några av de vanligaste biverkningarna var relaterade till hud, slemhinnor, spottkörtlar, tänder och skelett.
• 21 av 28 patienter som följdes upp efter 10 år hade minst en sen biverkning och fjorton hade fler än en. Den vanligaste biverkningen var relaterad till hår; den näst vanligaste till centrala nervsystemet.

Slutsats
Det viktigaste resultatet av studien är den relativt låga andelen allvarliga sena komplikationer. Jämförelser med andra studier är svårt att göra, eftersom det sällan anges om biverkningarna beror på strålbehandlingen eller på en kombination av flera olika behandlingar. Forskargruppen skriver att deras studie bekräftar säkerheten i att använda protonterapi vid strålbehandling av barn.
Läs studien i Acta Oncologica: Complications after proton radiotherapy in children, focusing on severe late complications

/Lena Biörnstad, Skandionkliniken

startsidan_lilla_ullam

Överläkare Ulla Martinsson har fokus på biverkningar hos barn som får protonstrålbehandling.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält