Skip to main content

Sundsvalls sjukhus bidrar till ny kunskap

De flesta kliniker som rekryterar patienter till protonrelaterade studier finns vid universitetssjukhusen. Länssjukhuset i Sundsvall är ett undantag. Onkologiklinikens kliniska prövningsenhet deltar i studien PRORECT som undersöker strålning vid ändtarmscancer. Drivkraften är engagemang för ett forskningsområde där det behövs mer kunskap.

Kliniska prövningar har bedrivits vid onkologikliniken sedan länge. I dag erbjuder kliniska prövningsenheten bland annat infrastruktur, lokaler och laboratorieenhet för akademisk och företagssponsrad forskning. Centret har kapacitet för cirka tio forskningsprojekt samtidigt. Just nu är ett av dem PRORECT som jämför foton- och protonstrålning vid ändtarmscancer.

Aktuella patienter identifieras
Första steget när en patient rekryteras till PRORECT är att bedöma om en patient är aktuell för studien. En studiepatient måste till exempel vara tillräckligt frisk för att kunna få behandling med både cytostatika och strålning, eftersom PRORECT studerar just detta.

– En annan parameter är att patienten inte bör ha för stora problem med tarmen eftersom studien innebär en hel del resor, vilken kan vara besvärligt om man har tarmbesvär, säger Petra Flygare, överläkare i onkologi vid Sundsvalls sjukhus.

Lottning – fotoner eller protoner
Patienter som svarar ja på frågan om att delta i studien blir lottade till att antingen få strålbehandling med fotoner på universitetssjukhuset i Umeå eller protonstrålning på Skandionkliniken i Uppsala.

– De som väljer att inte delta får sin strålbehandling här i Sundsvall. Att inte vilja bo hemifrån kan vara ett skäl till att vissa tackar nej till studien. Generellt är patienter positiva till att delta i studier, berättar Carina Eliasson, en av tre forskningssjuksköterskor vid kliniken.

Nästa steg för studiepatienterna är planeringsröntgen i Umeå. De patienter som blivit lottade att få fotoner i Umeå startar sin behandling där efter cirka två veckor. De som lottats till protonstrålning får en kallelse till Skandionkliniken. Oftast påbörjas den behandlingen efter en vecka.

– När strålbehandlingen är klar får patienten sin cytostatikabehandling via onkologklinikens KPE. Därefter opereras patienten vid kirurgkliniken i Sundsvall. Fortsatt uppföljning sker också via onkologkliniken i Sundsvall, säger Carina Eliasson.

Intresse och samarbete viktiga förutsättningar
För att bygga upp en aktiv forskningsverksamhet vid ett länssjukhus, som den vid Sundsvalls sjukhus, behöver tre saker finnas på plats, tror Petra Flygare.

– Det behöver finnas personer med ett genuint forskningsintresse inom organisationen. Det behöver också finnas en uppbyggd och trimmad organisation. I Sundsvall har vi en klinisk prövningsenhet med dedikerad personal.

En tredje förutsättning som möjliggjort kliniskt forskningscentrum i Sundsvalls är ett gott samarbete inom regionen.

– Vi på onkologen i Sundsvall arbetar nära till exempel kirurgkliniken på sjukhuset och onkologen i Umeå.

Att kliniska prövningsenheten vid Onkologkliniken i Sundsvall involverat sig just i PRORECT beror på ett engagemang för studier inom mag-tarm-området. Petra Flygare tyckte att det var glädjande när det kom ytterligare en gastrointestinal studie:

– Det finns alldeles för få mag- och tarmstudier. Vi har tidigare erfarenheter av studier rörande strålbehandling av ändtarmscancer genom den internationella studien RAPIDO och den efterföljande Uppsalainitierade LARCTUS-studien och vi vill gärna vara med och bidra i detta forskningssamarbete.


/Lena Biörnstad, Skandionkliniken

 

 

 

 

 

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält