Skip to main content

De första patienterna i studien PRORECT är nu färdigbehandlade. Studien jämför biverkningar av foton- och protonstrålning vid behandling av ändtarmscancer

De första patienterna i studien PRORECT är nu färdigbehandlade. Studien jämför biverkningar av foton- och protonstrålning vid behandling av ändtarmscancer och är den första i sitt slag i världen. Alexander Valdman, huvudansvarig för studien, hoppas att alla Sveriges universitetssjukhus nu ansluter sig till studien.

– Det är viktigt att vi snabbt får fram evidens kring vilken typ av strålning som lämpar sig bäst för den här typen av patienter. En strålbehandling med färre biverkningar skulle innebära mindre lidande för patienten men också ha en positiv inverkan på den cytostatikabehandling som patienterna får efter strålningen, säger Alexander Valdman, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och huvudansvarig för PRORECT.

Om en patient får bieffekter under strålbehandlingen kan det försämra blodvärdena. Det kan i sin tur göra att dosen cytostatika, vid den efterföljande behandlingen, måste minskas för att patienten ska klara av den. Om vi kan minska strålbiverkningarna genom protonstrålning skulle vi inte behöva minska dosen cytostatika. Patienten får då – totalt sett – en mer effektiv behandling.

– De första protonpatienterna är nu färdigbehandlade och både vi och patienterna är nöjda med hur behandlingen har kunnat genomföras, säger Johanna Färlin, läkare vid Skandionkliniken.

– Det är otroligt roligt att studien nu är igång. Vi vill nu kunna erbjuda protonstrålbehandling till alla patienter i landet med högrisk rektalcancer, och vi hoppas att fler universitetssjukhus ansluter sig till studien, säger Alexander Valdman.

/Lena Biörnstad, Skandionkliniken

Läs mer om PRORECT

 

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält