Skip to main content

Debattartikel från Skandionklinikens Kjell Bergfeldt m.fl. om vikten av att framtidssäkra svensk strålbehandling

Tidningen Dagens Medicin har i dag publicerat en debattartikel som Kjell Bergfeldt, tillsammans med flera representanter från Strålsverige, står bakom. Artikeln välkomnar att regeringen nu satsar extra på strålbehandling men poängterar att mer behöver göras för att framtidssäkra utvecklingen inom området. Läs artikeln

Sedan hösten 2020 driver Kjell Bergfelt ett projekt med syfte att stärka svensk strålbehandling. Ett arbete som finansieras av KAS. Fokus är kompetensförsörjning och forskning inom strålbehandling. Frågor viktiga inte bara för Skandionkliniken utan för all strålverksamhet i landet.

Sedan projektet startade har det hänt en hel del inom området:
​​​​​• En multiprofessionell svensk förening för strålbehandling har bildats, Svensk strålonkologisk förening.
• Cancerfonden har delat ut 65 miljoner kronor extra till forskning med inriktning mot klinisk strålbehandling.
• I den nya överenskommelsen, Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022, mellan regeringen och SKR nämns strålbehandling som ett prioriterat område.

Läs rapport om projektet ”En framtidssäkrad strålbehandling”

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält