Skip to main content

Studien PRORECT fick 2,4 milj kr i forskningsstöd från Cancerfonden

Forskningsstudien PRORECT undersöker protonstrålning vid ändtarmscancer. Målet är att minska patienternas biverkningar och möjliggöra en så effektiv cancerbehandling som möjligt. Projektet fick nyligen 2,4 miljoner kronor i forskningsstöd från Cancerfonden.

Tre frågor till Alexander Valdman som är huvudprövare för PRORECT:

Varför är Cancerfondens stöd viktigt för studien?
– Det är en oerhört viktig satsning på protonstrålbehandling i allmänhet och på PRORECT-studien i synnerhet. Generellt är antalet strålbehandlingsstudier i Sverige relativt litet jämfört med till exempel läkemedelsstudier. Ofta saknas en etablerad infrastruktur för att kunna bedriva dessa. Att starta en nationell multicenterstudie är en stor utmaning då tanken är att samtliga svenska universitetssjukhus ska vara med i studien. Det krävs personella resurser i form av forskningssjuksköterskor, monitorerare, sjukhusfysiker och statistiker. Samt pengar till övriga driftskostnader. Men, tack vare ett generöst anslag från Cancerfonden kan vi göra detta.

Vad undersöker PRORECT?
– Studien undersöker om protonstrålning ger färre biverkningar än vanlig så kallad fotonstrålning. Färre biverkningar innebär mindre lidande för patienten och ökar möjligheten att kunna ge full cytostatikabehandling efter strålningen. PRORECT kommer även att visa om protonstrålning innebär mindre påfrestning på bäckenet och därmed mindre påverkan på benmärgen. Resultatet kan vara värdefullt även för andra diagnoser till exempel gynekologisk cancer och prostatacancer.

Totalt skall 254 patienten delta i studien, hur ligger ni till?
– Studien började inkludera patienter på Karolinska universitetssjukhuset; första studiepatienten fick sin behandling på Skandionkliniken i juni 2021. Hittills har vi behandlat totalt tio patienter. Sedan några veckor tillbaka är universitetssjukhuset i Umeå med i studien och flera andra svenska universitetssjukhus är på väg att ansluta sig. Ungefär tre år tror vi att det kommer att ta att nå 254 patienter.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält