Skip to main content

Forskningsstudien Pro Hodgkin har fått förnyat forskningsanslag från Cancerfonden

Forskningsstudien Pro Hodgkin har fått förnyat forskningsanslag från Cancerfonden. Denna gång 1,6 miljoner kronor. Studien, som pågått i tre år, undersöker vilken nytta patienter med Hodgkins lymfom har av protonstrålning jämfört med traditionell strålning.

Tre frågor till Daniel Molin som är huvudprövare för PRO Hodgkin:

Varför är Cancerfondens stöd viktigt för studien?
– Cancerfondens stöd är helt avgörande för att kunna utföra studien och vi är mycket tacksamma mot Cancerfonden för att de ger oss denna möjlighet och detta förtroende. Med samma anslag finansierar de också studier av proteiner i blod och genetiska förändringar som riskfaktorer för strålningsbiverkningar och även epidemiologiska studier av strålbehandling vid Hodgkins lymfom.

Vad undersöker PRO Hodgkin?
– Patienter med Hodgkins lymfom är ofta unga och har ofta tumörer som sitter nära känsliga organ som hjärta, bröst och lungor. En protonstråle går att styra mer exakt än traditionell strålning, vilket kan minska risken för att intilliggande organ skadas. Studien undersöker om protonstrålning är lika effektiv som traditionell strålning och om biverkningarna blir färre.

Cirka 175 patienter ska delta i studien, hur ligger ni till?
– Rekryteringen gick till en början trögt, beroende på den tekniska utmaningen i att få systemen på de olika universitetssjukhusen att kommunicera med Skandion samt på pandemin. De tekniska problemen är nu lösta och patienter från hela landet kan inkluderas via universitetssjukhusen i de olika regionerna. Bortsett från en tillfällig paus i rekryteringen fram till årsskiftet, så går det bra.

Patienterna som är aktuella för studien är 18–60 år gamla, med Hodgkins lymfom med begränsad sjukdomsutbredning.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält