Skip to main content

Tre frågor till Erik om hans forskning om hur vävnad svarar på protonstrålbehandling

Vad handlar din avhandling om?
Jag har undersökt ett par tekniker som skulle kunna förbättra utgången vid protonstrålbehandling. Det rör sig i huvudsak om utnyttjande av att tumörer (och frisk vävnad) faktiskt svarar lite på strålning, dels beroende på tumören i sig, dels på hur protonerna växelverkar med tumören. I dagsläget ignoreras detta ibland vid protonstrålbehandlingar.

Vilket resultat har du kommit fram till?
Det huvudsakliga resultatet är att det finns potential för bättre utfall vid protonstrålbehandling om vi faktiskt utnyttjar denna varians. Vi talar inte om några radikala skillnader, men i takt med att fler patienter får tillgång till protonstrålbehandling, både i Sverige och globalt, kan även små förbättringar vara av vikt.

På vilket sätt kan resultaten vara värdefullt för patienter som behandlas med protonstrålning?
Teknikerna jag undersökt är att betrakta som experimentella i dagsläget och det lär dröja innan de tillämpas kliniskt. Men om/när de gör det kan vi förhoppningsvis både förbättra sannolikheten att patienten botas från sin tumör och/eller att sidoeffekter från strålningen minskas.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält