Skip to main content

Lena Micko ny ordförande för Skandionkliniken

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, som driver Skandionkliniken i Uppsala, har fått flera nya namn i sin direktion.

Ny på ordförandeposten är Lena Micko (S) från Östergötland. Micko har tidigare varit civilminister, kommunalråd i Linköping och ordförande i SKL. I dag är hon 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland.

– Jag ser fram mot att få leda Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings direktion under den kommande mandatperioden. Protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala är ett betydelsefullt alternativ för patienter som behöver strålbehandling mot cancer. Vi behöver säkerställa att alla i Sverige får jämlik tillgång till behandlingen, oavsett var i landet de bor. Vi behöver också intensifiera forskningen kring vilka patienter som har nytta av protonstrålning. Allt för att patienterna ska kunna leva ett så bra liv som möjligt efter avslutad cancerbehandling, säger Lena Micko.

Samtliga representanter i KAS direktion

Direktionen, som är vald till och med 2026, består av förtroendevalda politiker från samtliga av förbundets medlemsregioner:
Ordförande: Lena Micko (S)
Vice ordförande: Carl Johan Sonesson (M)

Region Uppsala
Malin Sjöberg Högrell (L)
ersättare: Helena Proos (S)

Region Västerbotten
Peter Olofsson (S)
ersättare: Nicklas Sandström (M)

Region Stockholm
Hanna Stymne-Bratt (S)
ersättare: Charlotte Broberg (M)

Västra Götalandsregionen
Janette Olsson (S)
ersättare: Stefan Svensson (KD)

Region Skåne
Carl Johan Sonesson (M)
ersättare: Ingrid Lennerwald (S)

Region Östergötland
Lena Micko (S)
ersättare: Marie Morell (M)

Region Örebro län
Behcet Barsom (KD)
ersättare: Sebastian Cehlin (M)

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält