Skip to main content

Marie Morell, ny ordförande i förbundet som driver Skandionkliniken

Nytt styre för Skandionkliniken

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, som driver Skandionkliniken i Uppsala, har fått en ny sammansättning i sin direktion. Direktionen, som är vald på fyra år, består av förtroendevalda politiker från samtliga medlemslandsting. Mandatperiod är fram till och med 2022.

Ny ordförande för direktionen är Marie Morell (M), Östergötland:
– Jag ser fram mot att få vara med och leda Kommunalförbundet Avancerad strålning (KAS) under den kommande mandatperioden. Det är ett viktigt arbete som utförs på Skandionkliniken, men det har också varit många utmaningar i samband med uppstarten av verksamheten. Skandionkliniken behandlade sin första patient 2015 och nu ser vi hur antalet patienter ökar då vi hela tiden lär oss mer om vilka patienter som har nytta och effekt av just protonstrålning. Vårt övergripande mål är ju att ge patienterna den bästa vården för att kunna leva ett så friskt liv som möjligt.

Här är representanterna i den nya direktionen:
Stefan Olsson (M), Region Uppsala
Helena Proos (S), Region Uppsala – ny i direktionen

Torbjörn Holmqvist (S), Region Östergötland
Marie Morell (M), Region Östergötland

Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne
Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne

Ella Bohlin (KD), Region Stockholm – ny i direktionen
Tove Sander (S), Region Stockholm – ny i direktionen

Peter Olofsson (S), Region Västerbotten
Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten

Jonas Andersson (L), Västra Götaland – ny i direktionen
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland

Karin Sundin (S), Örebro – ny i direktionen
Ola Karlsson (M), Örebro

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält