Skip to main content

Möt Cristiana – vår första utländska ST-läkare

Under sex månader har Cristiana Pedone från Italien fördjupat sig i protonstrålbehandling vid Skandionkliniken. Kanske kan hennes kunskaper komma till användning vid det nya protoncenter som är under uppbyggnad i hemstaden Milano. Cristiana är den första utländska ST-läkare som tjänstgjort på kliniken under en längre period.

Varför valde du att åka till Sverige under din specialiseringstjänstgöring?
Ett av skälen var Sveriges strålningsonkologiska historia, som är fascinerande. Många stora genombrott har gjorts här. I Uppsala behandlades till exempel en av de första patienterna i världen med protonstrålning. Här finns också ett av de första protoncentrumen som behandlar patienter från hela landet och som har två behandlingsrum: allt detta är unikt.

Vad har du gjort under din tjänstgöring i Sverige?
Först hade jag en introduktionsperiod då jag satt mig in i hur Skandions och Karolinska sjukhusets strålningsverksamheter fungerar. Sedan fokuserade jag på mitt projektarbete inom forskningsstudien PRORECT, en jämförande studie mellan proton- och fotonstrålning vid ändtarmscancer. Förhoppningsvis kommer artikeln jag skrivit att bli publicerad snart.

Vilket är ditt drömjobb när du, om cirka ett år, är färdig specialist?
Bra fråga. Jag uppskattar verkligen att arbeta med forskning men jag tycker också mycket om att följa en patient genom behandlingen. I Italien har strålonkologer mycket direktkontakt med patienten. Jag tror att klinisk praktik är grunden till bra forskning, så jag hoppas kunna arbeta med båda
Vad har överraskat dig mest med Sverige?
Det finns många överraskningar med Sverige. Era arbetsplatser tillexempel. Människor är så vänliga, arbetsmiljön är avspänd och arbetet välstrukturerat. Allt detta bidrar till mycket positivt, både på det arbetsmässiga och personliga planet. Mitt intryck är att livskvaliteten i Sverige är hög.

Vi på Skandionkliniken tackar Cristiana för ett fint arbete och önskar lycka till framöver!

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält