Skip to main content

Ny forskningsstudie om biverkningar vid strålbehandling

Minskat lidande för patienter med cancer i halsmandeln – det är målet med en ny forskningsstudie som Skandionkliniken deltar i.

Varje år drabbas drygt 200 personer i Sverige av cancer i en halsmandel, eller tonsill, som det också heter. Tonsillcancer är i många fall associerat med HPV- infektion, samma typ av infektion som ligger bakom de flesta fall av livmoderhalscancer. Den vanligaste behandlingen för patienter med toncillcancer är strålning, ibland med tillägg av cytostatika. Eftersom munnen och svalget är känsliga områden innebär strålning en risk för allvarliga biverkningar.

– Behandlingen kan leda till stora problem för patienten. De kan bland annat få svårigheter att svälja och påverkan på tänder och tandkött – problem som kan kvarstår efter att behandlingen är avslutad, säger Johanna Färlin, läkare vid Skandionkliniken med lång erfarenhet av att behandla cancer i huvud-halsområdet.

Syftet med den nya behandlingsstudien är i första hand att man ska se om behandling med protonstrålning ger färre biverkningar än traditionell strålning med fotoner. En protonstråle går att styra mer precist än traditionell strålning, vilket kan minska risken för biverkningar. Man kommer också att undersöka hur effektiva de olika strålningsmetoderna är som behandling mot toncillcancer, till exempel om det finns skillnader i antal återfall. Studien kommer även att undersöka livskvaliteten hos patienterna.

Inom ramen för studien, som ska pågå till 2028, kommer 100 patienter att inkluderas. Hälften får behandling med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala; hälften får fotonstrålning vid sin hemmaklinik. Vem som får vilken behandling bestäms genom så kallad randomisering, vilket innebär att man lottas till ett av alternativen.

– De första resultaten beräknar vi kunna se om tidigast fem år. Goda resultat vore ett stort framsteg för denna patientgrupp som ofta lider svårt av sina strålskador, säger Johanna Färlin.

Studien heter Artscan 5 och bedrivs av Artscan-gruppen, ett nationellt studiesamarbete inom huvud och halstumörer. Medverkande är öron, näs- och halsmottagningar samt onkologiska kliniker från Umeå, Karlstad, Gävle, Uppsala, Örebro, Västerås, Stockholm, Göteborg, Linköping, Jönköping och Lund.

Lena Biörnstad, Skandionkliniken

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält