Skip to main content

Ny studie: PRO-GLIO jämför strålbehandlingar vid hjärntumör

I höst startar PRO-GLIO-studien, ett unikt samarbete mellan svenska och norska forskare. Tillsammans ska de ta reda på om strålbehandling med protoner eller fotoner är mest lämpligt för patienter med en viss typ av hjärntumör.

I Norge behandlas patienter med långsamväxande gliom, IDH-muterade diffusa gliom, med fotonstrålning som är den vanliga formen av strålbehandling. I Sverige och några andra länder används sedan några år tillbaka ofta protonstrålning.

Det finns i dag inga studieresultat som påvisar att protonbehandling är lika effektivt och säkert som strålbehandling med fotoner för denna patientgrupp. Det ska forskningsstudien PRO-GLIO ändra på.

– Vi ska undersöka patienter som fått strålning med protoner och fotoner för att se om det är någon skillnad vad gäller kognitiv förmåga, som till exempel minne och inlärning. Vi ska även studera förekomsten av extrem trötthet, det som kallas fatigue. Vår förhoppning är att resultaten ska visa när den ena behandlingsmetoden är att föredra, säger Malin Blomstrand, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.

I många fall kan protonstrålning medföra att lägre stråldoser träffar frisk, omkringliggande vävnad jämfört med traditionell strålbehandling med fotoner. Det kan ge en möjlighet att minska de långtidsbiverkningar som kan uppkomma efter strålbehandling. Utifrån det borde protoner vara det självklart bästa metoden när man strålar mot hjärnan – men så enkelt är det inte eftersom diffusa gliom inte växer välavgränsat i hjärnan.

– I dag utgår vi i stor utsträckning från teoretisk kunskap om hur de båda strålningsmetoderna fungerar, men det räcker inte. Vi behöver mer klinisk kunskap för att kunna välja den metod som är mest lämplig för en patient.

Med protoner kan man till exempel i vissa fall få en mindre stråldos mot den del i hjärnan som heter hippocampus, som spelar stor roll för minne och inlärning. Samtidigt kan protonbehandlingen innebära att det blir något mer strålning mot innerörat eller synnerven, vilken kan påverka hörsel och syn.

– Hur ska man tänka när man står inför att välja mellan två biverkningar? Det är en av frågorna som vi hoppas att studien ska ge svar på.

För att mäta strålbehandlingens inverkan på minne och inlärning kommer man i det första steget att använda en webbtest för att fånga upp de patienter som uppvisar besvär. Vissa patienter kommer även att undersökas djupare av en neuropsykolog.

Studien bekostas huvudsakligen från Norge men drivs som ett samarbete mellan flera norska och svenska universitetssjukhus och Skandionkliniken i Uppsala, som kommer att utföra strålbehandlingarna med protoner. Man kommer även att studera fler aspekter än den rent medicinska, till exempel livskvaliteten hos patienterna och hälsoekonomiska aspekter av de olika behandlingarna.

/Lena Biörnstad, Skandionkliniken

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält