Skip to main content

PRIM – en mötesplats för protonforskning

26-27 januari arrangerar Skandionkliniken med flera forskningsmötet PRIM, Proton Research Interactive Meeting.

Mötet äger rum på Konferens Hubben här i Uppsala och på deltagarlista finns fysiker, läkare, radiobiologer och sjuksköterskor med intresse för forskning inom protonstrålning av cancerpatienter.

PRIM är ett unikt tillfälle för protonforskare från olika professioner att träffas, lära känna varandra, hitta samarbetspartners och få inspiration. Under mötet kommer deltagarna att presentera och diskutera små eller stora, kliniska eller prekliniska, tidiga eller sena forskningsprojekt.

Detta är första gången som PRIM arrangeras; planen är att det ska bli ett årligt möte.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält