Skip to main content

Protonstrålning ger mindre oönskad strålning vid behandling av ändtarmscancer

De första resultaten från forskningsstudien PRORECT har nyligen publicerats i tidskriften ”Clinical and Translational Radiation Oncology”.

Resultaten visar att protonstrålning ger signifikant mindre strålning till intilliggande organ än vanlig strålning med fotoner vid behandling av ändtarmscancer.

Studien är först i sitt slag i världen och resultaten är än så länge tidiga. Forskargruppen arbetar vidare för att klarlägga om protonstrålning orsakar färre biverkningar hos behandlade patienter än vanlig strålning.

– Färre biverkningar innebär mindre besvär för patienten och ökar möjligheten att kunna ge fulldos cytostatikabehandling efter strålningen, säger Alexander Valdman, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och huvudansvarig för PRORECT.

Om PRORECT
Forskningsstudien PRORECT jämför biverkningar av foton- och protonstrålning vid behandling av ändtarmscancer. Målet är att minska patienternas biverkningar och möjliggöra en så effektiv cancerbehandling som möjligt.Studien är randomiserad vilket innebär att patienterna som deltar lottas till att få strålbehandling med fotoner alternativt protoner. Hittills har 28 patienter av planerade 254 behandlats.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält