Skip to main content

Skandionkliniken testar modell för forskningsfinansiering

För att underlätta uppstarten av kliniska studier testar Skandionkliniken en ny form av ekonomiskt stöd. Med ett initialt ekonomiskt stöd vill man underlätta för studier att komma igång fortare. Det hela drivs än så länge som ett pilotprojekt där två större studier ingår.

Varför gör ni detta?
– Vi vet av erfarenhet att det ofta går trögt att starta upp studier eftersom vi funnit att det administrativa arbetet är omfattande och bristande resurser varit ett hinder för flera av de studier som startats vid Skandionkliniken. Vår tanke är att ett smörjmedel i form av ekonomiskt stöd ska snabba på processen och leda till mer forskning om protonstrålbehandling, säger Kjell Bergfeldt, t.f. Fou-ansvarig vid Skandionkliniken.

Modellen är uppbyggd för att stegvis stötta en studie vid protokollskrivning (fas 1), studie-förberedelser (fas 2), studiestart (fas 3) samt under det första året (fas 4).

Först ut när finansieringsmodellen testas är studierna Prorect, med fokus på rektalcancer, och Swanca, som undersöker värdet av protonbehandling vid analcancer. Båda är relativt stora studier som planerar att rekrytera över 100 patienter, och det är till studier av den storleken som stödet är riktat.

Varför väljer ni att stötta just större projekt?
– Ett av Skandionklinikens primära mål ända sedan starten har varit att klarlägga protonterapins plats i cancervården. Det är bara genom större jämförande studier man kan få svar på sådana frågor och det är genom att ge stöd till sådana studier som vår FoU-budget kan göra störst nytta.

Testet innebär att de två pilotstudierna tillsammans kan få cirka 500 tkr i stöd från Skandionkliniken. Sedan är tanken att studierna ska kunna fortlöpa genom finansiering från andra håll.

När vet ni om projektet lyckats och fler kliniska studier kan få stöd?
– Vi kommer att utvärdera modellen löpande under de kommande åren. Är resultaten positiva hoppas vi kunna utöka försöket under resans gång.

Frågor om pilotprojektet och finansieringsmodellen besvaras av Kjell Bergfeldt, kjell.bergfeldt@skandion.se

/Lena Biörnstad, Skandionkliniken

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält