Skip to main content

Stort bidrag till forskning om tjock- och ändtarmscancer

Sex miljoner i forskningsstöd får Karin Ahlberg, professor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet, av Cancerfonden.

Tillsammans med Alexander Valdman, Stockholm och Björn Zackrisson, Umeå, ska hon bedriva ämnesöverskridande forskning i syfte att utvärdera protonstrålbehandling vid tjock- eller ändtarmscancer.

Frågeställningen i forskningsansökan lyder: ”Proton beam radiotherapy of rectal and anal cancer: A way of decreasing toxicity and improving quality of life?” Projektet ska undersöka patientens upplevelse av behandlingen samt biokemiska, medicinska och hälsoekonomiska parametrar.

– Det ligger i tiden att patienter ska vara mer delaktiga i sin egen vård. Särskilt när det finns behandlingsalternativ som är likvärdiga. Då kan uppgifter om hur patienten faktiskt mår, och hur hen upplever behandlingen, vara helt avgörande, säger Karin Ahlberg.
Karin Ahlberg har tidigare ansvarat för forskning om hjärntumörpatienters mående vid protonstrålbehandling. Då inom studiegruppen ProtonCare.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält