Skip to main content

Strålbehandlingsforskare får stöd

Cancerfonden fortsätter att göra extra satsningar på forskning inom strålbehandling. Nyligen fick två strålforskare finansiellt stöd för att under tre år ägna sig helt eller delvis åt sin forskning. Stödet är viktigt för att säkerställa att svenska cancerpatienter även i framtiden får tillgång till den mest effektiva strålbehandlingen.

– Trots att strålbehandling är en grundbult i cancerbehandling så har vi för få personer som forskar på det. Med andra ord riskerar svensk strålforskning att halka efter vilket i sin tur kan påverka den behandling som ges till våra patienter. Det här är därför andra året i rad som vi gör en extra satsning på forskare inom strålning, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd..

Pavitra Kannan, vid Karolinska Institutet, är en av dessa forskare. Hon vill förbättra överlevnaden vid den vanligaste cancerformen i Sverige, prostatacancer, där strålning oftast används som behandlingsmetod. Men metoden fungerar inte hos alla patienter därför att tumörceller kan utveckla resistens mot strålningen.

– Prostatatumörer är som ett ekosystem som består av både behandlingskänsliga och behandlingsresistenta tumörceller. Dessa påverkar varandra och konkurrerar om resurser och kan göra hela tumören mer resistent mot strålbehandling. Vi ska nu studera vad som gör resistenta celler sårbara i ekosystemet så att strålterapin kan få bättre effekt. Jag är otroligt glad över stödet från Cancerfonden, säger Pavitra Kannan.

Eva Onjukka, vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet, är den andra strålbehandlingsforskaren som får anslag. Onjukka forskar om stråldosplanering vid huvud/hals-cancer.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält