Skip to main content

Studien PRO-Hodgkin rekryterar igen

Covid-19-pandemin och oförutsedda biverkningar har bromsat upp patientinkluderingen för forskningsstudien PRO-Hodgkin. Nu är läget ett annat och studien rullar på som planerat. I höst har sju nya studiepatienter tillkommit.

PRO-Hodgkins främsta fokus är sena biverkningar: sköldkörtelproblem, andra cancersjukdomar samt hjärt- och lungsjukdomar. Problem som kan följas upp först efter cirka 20 år.

Studiens andra syfte, att undersöka om protonstrålning är en lika effektiv behandling som traditionell strålning, kan man dock se vissa resultat av redan nu. Tre år efter start kan huvudprövare Daniel Molin konstatera att alla patienter hittills har svarat bra på behandlingen:

– Det vi kan se är att strålningen med protoner verkar vara ett lika bra behandlingsalternativ som traditionell strålning med fotoner. Vi har inte sett någon skillnad i effekt eller några allvarliga akuta biverkningar.

När PRO-Hodgkin startade 2019 var planen att under fem år inkludera minst 75 patienter som får protonstrålning. Tekniska utmaningar med att överföra data mellan universitetssjukhusen och Skandion bromsade inklusionen till en början och under Covid-19-pandemin uteblev patienterna till stor del. Många valde att få behandling vid sitt hemmasjukhus i stället för att resa till Uppsala för protonstrålning i två-tre veckor. Allt för att undvika den smittrisk som resor och hotellboende innebär.

En annan omständighet som påverkat studien är de oväntade biverkningar som drabbat fem patienter. Under studiens gång rapporterade patienterna att de drabbats av övergående nervsmärtor i närheten av det område som behandlats med protonstrålning.

– I och med det pausade vi inkluderingen under några månader. Orsaken till biverkningarna undersöktes noggrant. Lyckligtvis hittade man inga allvarliga orsaker till nervsmärtorna, säger Daniel Molin.

Nu är inkluderingen av patienter i gång igen och under hösten har sju studiepatienter tillkommit. Totalt har 26 behandlats med protoner och ett antal med fotoner. Avbrotten innebär dock att studien kommer att försenas något.

– Vi kommer att få hålla på lite längre än planerat. Omkring 2025 räknar jag med att vi är klara med inklusionen av patienter.

/Lena Biörnstad, Skandionkliniken

 

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält