Skip to main content

Två systrar som bytt bana - nu väntar protonstrålning på Skandionkliniken

 

Ines och Jonatan har just avslutat en betald uppdragsutbildning inom strålbehandling. Nu ska de börja arbeta med protonstrålning på Skandionkliniken. Utbildningen är en satsning som Skandionkliniken gör för att nå en eftertraktad yrkesgrupp.

Sjuksköterskor som ska arbeta på Skandionkliniken måste vara utbildade inom strålbehandling. En kompetens som är eftertraktad och därför svårrekryterad. För att hitta medarbetare väljer Skandionkliniken därför att erbjuda så kallad uppdragsutbildning för sjuksköterskor som vill byta inriktning. Det betyder att de som anställs genomgår en heltidsutbildning under nästan ett år innan de börjar arbeta på kliniken.

Två som nappat på erbjudandet är Ines och Jonatan. De har just avslutat den 45 veckor långa utbildningen som ges vid Lunds universitet. De har också praktiserat på Skandionkliniken och andra strålningsavdelningar under totalt tio veckor. Kursen består till största delen av omvårdnad vid strålbehandling men den innehåller också allmän onkologi och organspecifik onkologi.

Studier och familjeliv
Ines och Jonatan är båda småbarnsföräldrar. Ines tycker att det har fungerat bra att kombinera utbildningen med familjeliv.
– Studierna är ganska krävande och takten intensiv. Men eftersom stora delar sker på distans kan man lägga upp pluggandet som det passar en själv, säger hon

Jonatan studerade samtidigt som han var föräldraledig vilket bitvis var kämpigt.
– Det blev många sena kvällar och mycket plugg på helgerna, men det gick. Inte minst för att kursledarna var hjälpsamma och flexibla.

Vad var svårast med utbildningen?
– För mig var det en utmaning med all fysik. Som akutsjuksköterska har jag inte pluggat det tidigare. Men mycket av det som var svårt teoretiskt blev tydligare när man fick använda det på riktigt, under praktiken, säger Ines.

Jonatan arbetade tidigare som allmänsjuksköterska inom bland annat kirurgi. Han tycker att onkologikurserna var mastiga med alla olika cancerdiagnoser och behandlingsalternativ.

Fördelar med Skandionkliniken
En sak som lockade Ines och Jonatan att söka sig till Skandionkliniken var mer regelbundna arbetstider och mindre stress än på många andra arbetsplatser inom vården.

– Som småbarnsföräldrar är det mycket värt att till exempel slippa sena kvällspass, säger Ines.

En annan sak som lockade var strålningstekniken. Skandionkliniken är den enda kliniken i Sverige, och en av två kliniker i Norden, som ger protonstrålbehandling.

– Jag tycker att det är intressant att arbeta inom högspecialiserad vård. Utvecklingen går snabbt framåt och det finns alltid mer att lära sig, säger Jonatan.

Inskolning på nya jobbet
Nu har Ines och Jonatan alltså klarat sina tentor och ska börja jobba på Skandionkliniken på riktigt. De börjar med inskolning, vilket betyder att de under en period kommer att gå bredvid en erfaren kollega. De kommer sedan succesivt att göra mer av arbetet på egen hand. Men helt ensamma arbetar de aldrig. På en strålningsavdelning arbetar man alltid två och två.

– Det är en trygghet att veta att det alltid finns någon att fråga och att man är två som kontrollerar att allt blir rätt, säger Ines.

Läs mer om utbildningen

/Lena Biörnstad, Skandionkliniken

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält