Om behandlingen

  • Sedan 2015 har Skandionkliniken i Uppsala erbjudit protonstrålning mot cancer och andra tumörsjukdomar. Vi tar emot patienter från hela Sverige och även från andra länder. Bakom verksamheten står de sju regioner som har universitetssjukhus.

    Vid strålbehandling vill man skada tumören men skona intilliggande, frisk vävnad. En protonstråle går att styra mer precist än annan strålning, vilket kan minska risken för strålskador. Vid vissa tumörsjukdomar – och för vissa patienter – är protonstrålning därför ett bra behandlingsalternativ. Till exempel när tumören sitter nära strålkänsliga organ som hjärnan. En stor patientgrupp är barn och ungdomar eftersom man vill ge dem en så skonsam behandling som möjligt.

    Om du undrar om protonstrålning är ett behandlingsalternativ för dig ska du fråga din onkolog, det vill säga din cancerläkare, vid ditt hemortssjukhus.