Om coronaviruset

 • Till dig som får behandling vid Skandionkliniken

  Kom inte till kliniken vid minsta nytillkomna symtom på förkylning eller influensa:
  hosta, feber, huvudvärk, halsont, muskel- och ledvärk, diarré.
  Ring vår reception: 018-495 80 00

  Det är viktigt att du som får protonstrålning skyddar dig från att bli sjuk. Var noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att undvika att du blir smittad är det viktigt att du tänker på detta under kommande veckor:

  • Begränsa dina kontakter med andra. Undvik folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer, gym eller andra offentliga lokaler. Handla och gör ärenden när det är så få personer som möjligt i rörelse eller – ännu hellre – be om hjälp med detta.

  • Även vänner kan smitta, se till att du träffar så få personer som möjligt. Du behöver dock inte isolera dig helt. Ta gärna utomhuspromenader tillsammans med andra, men håll ett avstånd på två meter.

  • På Skandionkliniken vill vi ha så få personer som möjligt i vårt väntrum/entrétorg. Därför får endast en anhörig följa med till behandlingen.

  • Om du bor på Hotel von Kraemer finns möjlighet att stanna kvar över helgerna. Om du vill det, fråga din behandlande läkare hur din hemklinik ställer sig till det.

  Ta hand om dig och tveka inte att fråga i receptionen om det är något du undrar över. Vill du ringa är telefonnumret 018-495 80 00.

  Läs och skriv ut denna information som pdf