Om Skandionkliniken

 • Sedan 2015 har Skandionkliniken i Uppsala, som första klinik i Norden, erbjudit protonstrålning mot cancer och andra tumörsjukdomar. Kliniken tar emot patienter från hela Sverige och även från andra länder. Bakom verksamheten står de sju landsting och regioner som har universitetssjukhus.

  2006 bildade de sju landstingen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling som har två uppdrag:

  • driva Skandionkliniken, det vill säga skapa förutsättningar för optimal behandling samt utveckla och utvärdera verksamheten
  • driva Hotel von Kraemer där patienter och anhöriga kan bo under behandlingstiden.

  Bred kompetens
  På Skandionkliniken finns två behandlingsrum, så kallade gantryn, för protonstrålning. Ett tredje behandlingsrum är förberett men ännu inte i drift. På kliniken finns också en datortomograf (CT) som används för att kontrollera behandlingsläge och stråldoser.

  På kliniken arbetar många olika yrkeskategorier: onkologer, sjukhusfysiker, onkologisjuksköterskor, teknisk personal, undersköterskor och administrativ personal. Kliniken har också tillgång till experter vid alla de sju universitetssjukhusen som står bakom verksamheten.

  Samarbete som arbetsmodell
  Skandionklinikens verksamhet bygger på principen distribuerad kompetens. Det betyder att behandlingarna på kliniken sker i samarbete med det sjukhus som patienten tillhör. Sjukhuset har det medicinska ansvaret under behandlingen.

  Mellan Skandionkliniken och patientens sjukhus upprättas en vårdplan. Patienten utreds och förbereds vid sin hemortsklinik. Behandlingen sker sedan vid Skandionkliniken och patienten kontrolleras och följs därefter upp på sitt eget sjukhus.

  Skandionkliniken och universitetssjukhusen har även gemensamma videokonferenser, så kallade ronder. Då bedömer experter från olika kliniker i Sverige tillsammans vilken typ av strålbehandling som är mest lämplig för varje patient. Skandionkliniken och universitetssjukhusen har även gemensamma system för planering av stråldoser och informationsutbyte.

 • Kontakta oss