• Peter Daneryd slutar som förbundsdirektör

  30 Oktober 2018
 • Den 25 oktober har förbundsdirektör Peter Daneryd och Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings ordförande och vice ordförande kommit överens om att det är dags för nästa fas i Skandionklinikens utveckling.

  – Vi är precis i ett mandatperiods skifte, där en ny sammansättning av politiker från de olika landstingen och regionerna med universitetssjukvård kommer att utses till direktionen, då är det också lämpligt att byta förbundsdirektör. En ny ledning får då möjlighet att fortsätta utveckla vår viktiga verksamhet, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, ordf.

  – Vi står inför fortsatta utmaningar som till exempel behov av djupare förankring av klinikens verksamhet som en viktig del i respektive landsting och region med universitetssjukvård, då är det bra att en person som redan har ett naturligt kontaktnätverk högst upp i respektive organisation tar vid, säger Peter Daneryd, förbundsdirektör.

  – Det känns bra att vi gemensamt kommit överens om hur vi ska befästa Skandionklinikens viktiga verksamhet bland ägarlandstingen/-regionerna och i övriga landsting/regioner. Detta för att säkra verksamhetens fortsättning, säger Marie Ljungberg-Schött, vice ordförande.

  Den 1 november 2018 kommer Anders Sylvan, tidigare landstingsdirektör i Västerbotten att tillträda som tillförordnad förbundsdirektör.