• Ahlbergs och Molins protonforskning finansieras av Cancerfonden

  21 November 2019
 • När Cancerfonden delade ut forskningsstöd nu i november 2019 beviljades finansiering av två projekt med koppling till protonstrålbehandling:

  ▪ Protoner eller fotoner? Patientrapporterade resultat och kostnadseffektivitet för scannad protonstrålbehandling jämfört med modern fotonstrålningsterapi.
  Även denna studie är en jämförelse mellan protoner och fotoner. Syftet är att se vilken behandlingsmetod som är lämpligast för patienten, utifrån biverkningar och behandlingskostnad. Ansvarig för projektet är Karin Ahlberg vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.

  – Genom anslaget från Cancerfonden, på 2,4 miljoner kronor under tre år, kommer vi i gruppen ProtonCare kunna fortsätta vår forskning med syfte att få patientrapporterade data om hälsorelaterad livskvalitet samt symtom vid protonbehandling. Det är viktig kunskap som behövs när beslut om hur hälso- och sjukvårdens resurser ska användas, vad gäller strålbehandling mot cancer/tumörsjukdomar, säger Karin Ahlberg.

  ▪ Protonterapi vid Hodgkins lymfom
  Syftet med studien är att försöka minska de sena biverkningarna av strålbehandling vid behandling av Hodgkins lymfom. I studien behandlas patienterna med protoner och resultaten jämförs med strålbehandling med fotoner, som är den traditionella metoden vid strålning mot tumörsjukdomar. Projektet leds av Daniel Molin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Projektet får 1,2 miljoner kronor under två år.

  – Vi är mycket tacksamma för att vi fått förnyat stöd från Cancerfonden för vår studie PRO-Hodgkin. Utan den typen av bidrag skulle den här typen av klinisk behandlingsstudie inte gå att genomföra, säger Daniel Molin